_______________________________________________________________________________________________
 

Mikrobiologia żywności

Podstawowe wiadomości z zakresu systematyki drobnoustrojów i roli mikroorganizmmów w produkcji żywności. Fizjologia i morfologia wirusów, bakterii, drożdży i pleśni. Procesy biochemiczne zachodzące z udziałem drobnoustrojów. Zastosowanie drobnoustrojów w produkcji piekarskiej i cukierniczej. Straty wywołane przez aktywność szkodliwej technologicznie mikroflory i zasady zachowania higieny produkcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

stat4u