_______________________________________________________________________________________________
 

Surowce i materiały

Zasady magazynowania i obrotu towarami żywnościowymi oraz zmiany zachodzące w surowcach podczas przechowywania. Klasyfikacja surowców ze względu na pochodzenie oraz trwałość i przydatność w produkcji cukierniczej i piekarskiej. Charakterystyka towaroznawcza poszczególnych grup surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz dodatków kształtujących cechy organoleptyczne i poprawiających jakość wyrobów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

stat4u