Konspekty

 

 

spis konspektów

 

   KONSPEKTY LEKCJIPrezentowane materiały są objęte prawami autorskimi, jeżeli chcesz je wykorzystać - uszanuj pracę autora i podaj ich źródło

 

  Materiały w opakowalnictwie żywności

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: wyposażenie techniczne, Korelacja: technologia gastronomiczna

Cele edukacyjne: zapoznanie z zastosowaniem i cechami materiałów stosowanych w opakowalnictwie żywności

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________

  Proces technologiczny ciasta kruchego

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: technologie produkcji cukierniczej, technologia gastronomiczna

Cele edukacyjne: zapoznanie z metodami produkcji ciast kruchych, rodzajami ciast kruchych, oraz wpływem metod produkcji i surowców na jakość ciasta 

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________


  Rodzaje i skład chemiczny ziaren zbóż

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: technologie produkcji cukierniczej, towaroznawstwo żywności, surowce i materiały, technologia żywności

Cele edukacyjne: zapoznanie z gatunkami zbóż, oraz produktami przerobu zbóż stosowanymi jako surowiec w cukiernictwie

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________


  Biologiczne środki spulchniające- drożdże

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: surowce i materiały pomocnicze, technologia piekarsko - cukiernicza, technologia żywności, praktyczna nauka zawodu

Cele edukacyjne: zapoznanie z budową komórki drożdży, procesem pączkowania, gatunkami grzybów drożdżowych, oraz znaczeniem drożdży w produkcji piekarsko- ciastkarskiej

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________

  Otrzymywanie mąki z ziarna- proces przemiału

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: surowce i materiały pomocnicze. towaroznawstwo żywności, technologia produkcji cukierniczej, produkcja piekarska, technologia żywności, technologia gastronomiczna

Cele edukacyjne: zapoznanie z procesem przemiału zbóż, oraz produktami przerobu ziarna, mąka jako surowiec w cukiernictwie i piekarstwie

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________
 

  Charakterystyka i normalizacja jaj

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: surowce i materiały pomocnicze. towaroznawstwo żywności, technologia produkcji cukierniczej, produkcja piekarska, technologia żywności, technologia gastronomiczna

Cele edukacyjne: zapoznanie z gatunkami handlowymi jaj, oraz produktami przerobu jaj, jaja i ich przetwory jako surowiec w cukiernictwie i piekarstwie

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________


  Składniki ciasta drożdżowego- proces fermentacji alkoholowej

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: technologia produkcji cukierniczej, produkcja piekarska, technologia gastronomiczna, praktyczna nauka zawodu

Cele edukacyjne: zapoznanie ze zjawiskami biochemicznymi zachodzącymi podczas prowadzenia ciast drożdżowych, oraz z wpływem jakości i ilości surowców na jakość ciasta

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________

  Metody produkcji ciast drożdżowych

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: technologia produkcji cukierniczej, produkcja piekarska, technologia gastronomiczna, praktyczna nauka zawodu

Cele edukacyjne: zapoznanie z metodami prowadzenia ciast drożdżowych, porównanie metod prowadzenia ciast, poznanie zjawisk towarzyszących fazom tworzenia się ciasta
Proces technologiczny ciasta francuskiego

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________

  Metody produkcji ciast francuskich

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: technologia produkcji cukierniczej, technologia gastronomiczna, praktyczna nauka zawodu

Cele edukacyjne: zapoznanie z tradycyjną metodą wytwarzania ciast francuskich, specyfiką i warunkami produkcji, oraz przebiegiem procesu spulchniania

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________

  Metody przyrządzania kawy espresso

- konspekt zajęć z zakresu przedmiotów: technologia gastronomiczna, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych

Cele edukacyjne: zapoznanie z metodami i zasadami zaparzania kaw espresso, prezentacja urządzeń stosowanych do parzenia kawy

pobierz konspekt lekcji >> plik PDF

pobierz kwartę pracy >> plik PDF

pobierz prezentację >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________

  Jacy jesteśmy, typy temperamentu

- konspekt godzina wychowawcza

pobierz >> plik PDF

____________________________________________________________________________________________________

  Normy i systemy wartości

- konspekt godzina wychowawcza

pobierz >> plik PDF

 

Almanach cukierniczo - piekarski statystyka
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela  
projekt i opracowanie: Szymon Konkol