egzaminy zawodowe

 

 

spis informatorów


warunki przystąpienia do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach rzemieślniczych

informacje dla kandydatów ubiegających się o przystąpienie do egzaminów czeladniczych

"EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH" - broszura informacyjna CKE

informator egzaminacyjny OKE dla zawodu piekarz

informator egzaminacyjny OKE dla zawodu cukiernik

informator egzaminacyjny OKE dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

procedury przeprowadzania egzaminów zawodowych OKE

zestawy pytań i testów egzaminacyjnych

 


 

 

 

statystyka